Lietuviškas automatinio taisymo žodynas

Žemiau rasite šio tinklalapio autoriaus bei lankytojų pateiktus pasiūlymus laisvajam lietuviškam automatinio taisymo (angl. AutoCorrect) žodynui. Jeigu manote, kad sąraše kažko trūksta, galite pateikti ir savo pasiūlymą. Taip pat galite siūlyti ir alternatyvas jau pateiktiems siūlymams.

Dėmesio! Pateikdami pasiūlymą, Jūs automatiškai parodote sutikimą, kad jame pateikta informacija būtų naudojama žodyne, platinamame remiantis labai liberalia (tikriausiai BSD tipo) licencija arba pagal „Public Domain“ modelį (t. y., atsisakant bet kokių autorinių teisių į jį). Jeigu norite, kad Jūsų vardas būtų paminėtas tarp autorių, galite prisistatyti lauke „Pastaba“.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų dėl paties tinklalapio, galite juos siųsti Rimui

Klaida Taisyti į Pastabos Būsena
Du tarpai keičiami vienu. Bet „OpenOffice.org“ tarpų „prastinimo“ funkciją ir taip turi. priimta
, , Naikinam tarpą prieš kablelį priimta
. . Naikinam tarpą prieš tašką priimta
Naikinam tarpą prieš uždarančiąją kabutę priimta
-- Du minusai → brūkšnys priimta
--- Trys minusai → ilgesnis brūkšnys. Tačiau VLKK konsultantai teigia, kad šis simbolis lietuvių kalboje nevartotinas... priimta
--> priimta
-> priimta
,, Du kableliai → atidarančioji kabutė priimta
... Trys taškai → daugtaškis priimta
'' Du apostrofai → uždarančioji kabutė. Bijau, jog tai šiek tiek rizikinga. priimta
Naikinam tarpą po atidarančiosios kabutės priimta
(C) © priimta
(P) Šis simbolis rečiau naudojamas, ir net ne visuose šriftuose yra, tad kol kas nežymiu kaip priimto. priimta
(R) ® priimta
(tm) priimta
<- priimta
<-- priimta
<--> priimta
<-> priimta
abėjonė abejonė Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
abėjoti abejoti Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
abgailėtina apgailėtina Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
abiems abiem VLKK rašo, kad priimtini abu variantai: http://www.vlkk.lt/lit/2509 atmesta
abskritai apskritai Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
aceit atseit priimta
acimenu atsimenu Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
acpėti atspėti Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
ačiu ačiū priimta
ačių ačiū priimta
agl gal priimta
aju jau priimta
akd kad priimta
akda kada priimta
akip kaip priimta
akrto karto priimta
aks kas priimta
Aktivavimas Aktyvavimas Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
Aktivuoti Aktyvuoti Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
alchoholio alkoholio Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
amn man priimta
amnęs manęs priimta
anegdotas anekdotas Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
ankedotas anekdotas priimta
anklodė antklodė Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
apei apie priimta
apledyja apledija Nėr garantijos, kad čia neturės būti „aplediję“ atmesta
apledyję aplediję priimta
apmastyti apmąstyti Gramatikos klaida, per daug formų, per retas žodis atmesta
apskirtai apskritai priimta
apskui paskui priimta
apsurdas absurdas Gramatikos klaida, daug formų atmesta
arbuzas arbūzas Gramatikos klaida, daug formų atmesta
asiminimai atsiminimai Vargu, ar dažna klaida atmesta
aštunkojis aštuonkojis Gramatikos klaida, daug formų
atceit atseit priimta
ati tai priimta
atisrado atsirado priimta
atri arti priimta
atsikrenksčiau atsikrenkščiau Per retas žodis atmesta
atsimęnu atsimenu atmesta
atvėjas atvejas Gramatikos klaida, daug formų
atvėjis atvejis Gramatikos klaida, daug formų
autmobilis automobilis Vargu, ar dažna klaida atmesta
babtistai baptistai
badlai baldai priimta
badlas baldas priimta
bagstelti bakstelti Gramatikos klaida, daug formų atmesta
baigit baikit
balancas balansas Gramatikos klaida, daug formų
balancuota balansuota Gramatikos klaida, daug formų
balancuoti balansuoti Gramatikos klaida, daug formų
basejnas baseinas Gramatikos klaida, daug formų atmesta
batarėja baterija Gramatikos klaida, daug formų atmesta
beabejo be abejo priimta
beja beje priimta
beroc berods priimta
bilijardas biliardas priimta
blogiua blogiau priimta
bnet bent priimta
bsu bus priimta
bučiau būčiau priimta
būnų būnu atmesta
būri buri Gali būti ir „būrį“ atmesta
čai čia priimta
čiuožikla čiuožykla Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
daigtas daiktas Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
dalyksa dalykas
darugas draugas priimta
daugialis daugelis Gramatikos klaida, daug formų atmesta
deagrama diagrama Gramatikos klaida, daug formų atmesta
debina debian atmesta
degradatcija degradacija atmesta
deją deja atmesta
dėja deja priimta
deje deja priimta
desinformacija dezinformacija
deugiau daugiau Vargu, ar dažna klaida atmesta
diakto daikto
dideliai didelei priimta
didialiam dideliam Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
didialiame dideliame Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
didialiems dideliems Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
didžeuses didžiausias Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
didžiosiso didžiosios priimta
diean diena priimta
dyrba dirba Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
dyrbam dirbam Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
dyrbsim dirbsim Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
disinformacij dezinformacija atmesta
domėjasis domėjęsis
drekinti drėkinti atmesta
dryščiau drįsčiau atmesta
dūjų dujų Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
duomėn domėn
dviems dviem Laisvuosiuose stiliuose tinka ir „dviems“: http://vlkk.lt/lit/1018 atmesta
egojizmas egoizmas
egzamenai egzaminai
egzamenas egzaminas
eji jei priimta
ekspermentas eksperimentas priimta
ekzamenas egzaminas
ekzaminai egzaminai
ekzaminas egzaminas
energyja energija
ens nes priimta
ęsamą esamą
etn ten priimta
faniera fanera
foto sesija fotosesija Gramatikos klaida, per daug formų
foto sesiją fotosesiją Gramatikos klaida, per daug formų
foto sesijai fotosesijai Gramatikos klaida, per daug formų
foto sesijoje fotosesijoje Gramatikos klaida, per daug formų
foto sesijos fotosesijos Gramatikos klaida, per daug formų
foto sesijose fotosesijose Gramatikos klaida, per daug formų
gaisčiau gaiščiau
gal būt galbūt priimta
genelus genealus Gramatikos klaida, per daug formų
geremo geriamo Gramatikos klaida, per daug formų
geriua geriau priimta
gewrai gerai Abejoju, ar dažna klaida
gydimas gydymas
gyevno gyveno
gyliausias giliausias
gynčytis ginčytis Gramatikos klaida, per daug formų
ginyba gynyba priimta
givatė gyvatė
givenymus gyvenimus
givybė gyvybė
givybei gyvybei
givybių gyvybių
gyvūlys gyvulys
gyvųnai gyvūnai Abejoju, ar dažna klaida
gla gal
glaima galima priimta
glosnis gluosnis Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
gražei gražiai
gražiia gražiai priimta
greai gerai priimta
grejtėti greitėti Gramatikos klaida, per daug formų
grįštu grįžtu Gramatikos klaida, per daug formų
gryžti grįžti priimta
gryžtu grįžtu
i į priimta
įdėja idėja Gramatikos klaida, per daug formų
įdėją idėją Gramatikos klaida, per daug formų
įdėjas idėjas Gali būti ir klaidingai užrašytas žodis „įdėjęs“ atmesta
įdėjoje idėjoje Gramatikos klaida, per daug formų
įdėjomis idėjomis Gramatikos klaida, per daug formų
įdėjoms idėjoms Gramatikos klaida, per daug formų
įdėjos idėjos Gramatikos klaida, per daug formų
įdėjose idėjose Gramatikos klaida, per daug formų
įdėjų idėjų Gramatikos klaida, per daug formų
idelei idealiai
ideliai idealiai
ideti įdėti Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
idijotas idiotas priimta
ydome įdomią Visgi ekstremalaus neraštingumo problemą reikia spręsti kitaip atmesta
įdomes įdomias
idwti įdėti „Ė“ ir „W“ nėra gretimi klavišai, ar tikrai jie dažnai painiojami? atmesta
ygivendintas įgyvendintas
įgivendinti įgyvendinti
ilysti įlįsti priimta
indžinerija inžinerija Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
inicetyva iniciatyva Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
įpač ypač priimta
ipatingai ypatingai priimta
įpatingai ypatingai priimta
įpatingas ypatingas priimta
įpatumas ypatumas
ipatumas ypatumas
įpatūmas ypatumas
ipatūmas ypatumas
ypatūmas ypatumas
yranga įranga
įrodynėti įrodinėti
yrodyta įrodyta
įsijuosęs išsijuosęs priimta
įsijuosus išsijuosus priimta
įsijuosusi išsijuosusi priimta
įsimilėjau įsimylėjau priimta
įsiremusi įsirėmusi Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
ysiremusi įsirėmusi Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
iš ties išties priimta
išdeks išdegs priimta
išdėščiau išdėsčiau atmesta
išjungiai išjungei
įšniukštinėjo iššniukštinėjo Gramatikos klaida, per daug formų, retas žodis atmesta
įšorė išorė
išprūsimas išprusimas
išradymas išradimas
ištikrųjų iš tikrųjų priimta
išvystitas išvystytas
įtin itin priimta
yvartis įvartis
ivs vis priimta
j į Nėra žodžio j, o dažnai OCR suklysta priimta
jaigu jeigu Ar ši klaida dažna?
jatrų jautrų Ar ši klaida dažna?
jieškoti ieškoti Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
jt Ar ši klaida dažna?
priimta
jug juk priimta
jungenčius jungiančius
jungentys jungiantys
junktis jungtis
jura jūra
kadangį kadangi Ar ši klaida dažna?
kaikurie kai kurie
kakata kakta Ar ši klaida dažna?
kakatos kaktos Ar ši klaida dažna?
kaleimas kalėjimas Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
kalejmas kalėjimas Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
kalida klaida priimta
kalidorius koridorius Gramatikos klaida, per daug formų
Kalipėda Klaipėda priimta
kalusimas klausimas priimta
kas kart kaskart priimta
kaška kažką atmesta
kašką kažką
kaškas kažkas priimta
kazdien kasdien
kažaks kažkas priimta
kda kad Galėtų būti tiek „kad“, tiek „kada“. Geriau nerizikuoti. atmesta
kėkvienas kiekvienas
kekvienas kiekvienas
keles kelias
keliatą keletą
keliatas keletas
kiap kaip priimta
kiekije kiekyje
kila kyla
kišianpinigiai kišenpinigiai Gramatikos klaida, per daug formų, per retas žodis atmesta
kitavertus kita vertus
kitavertus kitavertus
klaba kalba priimta
klausaiu klausiau priimta
klavetūra klaviatūra Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
klįsti klysti Ar tai dažna klaida?
koficienta koeficientą Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
koje koja Ar tai dažna klaida?
kolekcenuoti kolekcionuoti Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
kolidorius koridorius Dažna gramatikos klaida, trūksta formų priimta
komapanija kompanija
komlpektas komplektas
konpetentingas kompetentingas Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
konvėjeris konvejeris
kordinatorius koordinatorius
kruptelėjimas krūptelėjimas Gramatikos klaida, per daug formų, per retas žodis atmesta
krupteli krūpteli Gramatikos klaida, per daug formų, per retas žodis atmesta
kruptelime krūptelime Gramatikos klaida, per daug formų, per retas žodis atmesta
kruptelite krūptelite Gramatikos klaida, per daug formų, per retas žodis atmesta
krupteliu krūpteliu Gramatikos klaida, per daug formų, per retas žodis atmesta
krųvis krūvis Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
ksda kada priimta
kuom kuo priimta
kury kurį
kuriba kūryba
kūriba kūryba
kurybingumas kūrybingumas
kūribingumas kūrybingumas
kvepainčiais kvepiančiais
kvepe kvepia Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
kvepenčiais kvepiančiais Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
labao labai
laiakisi laikaisi priimta
laika laiką Laika – šunų veislė atmesta
laitą laiptą
laite laipte
laitu laiptu
lameršikas lameriškas
Lamerškas Lameriškas nevykėliškas programišiušiškai
lesiti leisti
liame lemia
lietuva Lietuva priimta
Lietuvoi Lietuvoj
lygys lygis
liopardas leopardas
lysti lįsti priimta
manes manęs priimta
mąsiškai masiškai
mastai mąstai „mastai“ – žodžio „mastas“ daugiskaita atmesta
mastai mastai
mastyti mąstyti Gramatikos klaida, per daug formų atmesta
męs mes
mynutės minutės atmesta
mislė mįslė priimta
myslė mįslė priimta
mokeščių mokesčių Gramatikos klaida, daug formų
mokikla mokykla
mokynė mokinė
mokynys mokinys
mokitoja mokytoja
mokitojas mokytojas
musm mums priimta
mūtuoti mutuoti
najiena naujiena
nedelsent nedelsiant
negaisčiau negaiščiau
neišdeks neišdegs priimta
nenukentėtūm nenukentėtum
neoficeliu neoficialiu Gramatikos klaida, daug formų atmesta
nepatinak nepatinka priimta
nepažystama nepažįstama priimta
nepažystamą nepažįstamą priimta
nepažystamają nepažįstamąją priimta
nepažystamam nepažįstamam priimta
nepažystamame nepažįstamame priimta
nepažystamas nepažįstamas priimta
nepažystamo nepažįstamo priimta
nepažystamoje nepažįstamoje priimta
nepažystamos nepažįstamos priimta
nepažystamu nepažįstamu priimta
nepažysti nepažįsti priimta
nepažystu nepažįstu priimta
nepralydis nepralydys Gramatikos klaida, per retas žodis
nėsčia nėščia
nesigėdyja nesigėdija
nesimatis nesimatys
nesiriame nesiremia
neštumas nėštumas
nežianu nežinau priimta
nežine nežinia
niera nėra
niūnansas niunansas
no nuo
norėją norėję
norėtūsi norėtųsi
nros nors priimta
nse nes priimta
nuajoje naujoje priimta
nukentėtūm nukentėtum
nulysti nulįsti priimta
nuopolis nuopuolis
nuruoda nuoroda
nusiplukes nusiplūkęs
nusiplukti nusiplūkti
nusiplukusi nusiplūkusi
nuspręndę nusprendę
nuspręndė nusprendė
nustebintį nustebinti
nutesiau nutęsiau Gali būti ir „nutiesiau“ atmesta
nutysiau nutįsiau priimta
oficeliu oficialiu Gramatikos klaida, daug formų atmesta
omg dievulėliau Velykų siurprizas :)
ora orą
orandžinis oranžinis
pagrysta pagrįsta
pagrysti pagrįsti
paie apie priimta
palčiau plačiau priimta
palėčiau paliečiau Gramatikos klaida, per daug formų
palėtė paletė Gali būti ir klaidingai užrašytas veiksmažodis „palietė“ atmesta
palysti palįsti priimta
palnuoti planuoti priimta
pamirųti pamiršti priimta
paneiktų paneigtų priimta
panudoti panaudoti
papraščiausiai paprasčiausiai priimta
papraščiausios paprasčiausios
parsisiūs parsisiųs priimta
pasakiai pasakei
pasaulija pasaulyje
pasaulije pasaulyje
pasėkmė pasekmė priimta
pasėkmes pasekmes priimta
pasigerėjimas pasigėrėjimas priimta
pasiųlymą pasiūlymą priimta
pasiųlymai pasiūlymai priimta
pasiųlymais pasiūlymais priimta
pasiųlymams pasiūlymams priimta
pasiųlymas pasiūlymas priimta
pasiųlyme pasiūlyme priimta
pasiųlymo pasiūlymo priimta
pasiųlymu pasiūlymu priimta
pasiųlymų pasiūlymų priimta
pasiųlymui pasiūlymui priimta
pasiųlymuose pasiūlymuose priimta
pasiųlymus pasiūlymus priimta
paslpėti paslėpti
pastabėti pastebėti
patrnaka patranka priimta
pavarks pavargs
pavizdį pavyzdį
pavizdys pavydys
pavizdys pavyzdys
pavogia pavagia priimta
pažimėti pažymėti
pažimys pažymys priimta
pažystama pažįstama priimta
pažystamą pažįstamą priimta
pažystamają pažįstamąją priimta
pažystamam pažįstamam priimta
pažystamame pažįstamame priimta
pažystamas pažįstamas priimta
pažystamo pažįstamo priimta
pažystamoje pažįstamoje priimta
pažystamos pažįstamos priimta
pažystamu pažįstamu priimta
pažysti pažįsti priimta
pažystu pažįstu priimta
pencija pensija priimta
per nelyg pernelyg priimta
perdaug per daug priimta
perliankiama perlenkiama
persijunktu persijungtu
persijunktu persijungtų
persisiūsti persisiųsti
persiūsti persiųsti
pėščiomis pėsčiomis
pylna pilna
pinygai pinigai
piratvaimo piratavimo
pirsidėti prisidėti
pjūvenos pjuvenos
plasmasė plastmasė
plasmasinis plastmasinis
pluktis plūktis
pokytčiai pokyčiai
pokytčiams pokyčiams
pokytčiui pokyčiui
poperiau popieriau
poperiaus popieriaus
poperių popierių
poperiui popieriui
poperiumi popieriumi
poperius popierius
populerus populiarus
potrumpes kelnias potrumpas kelnias
pradei pradedi
praporcija proporcija
praporcijos proporcijos
praščiau prasčiau
praščiausia prasčiausia
prelimenariai preliminariai
prelimenarus preliminarus
priežaščių priežasčių
primigtinai primygtinai priimta
primynti priminti
pripažysta pripažįsta
problėmėlė problemėlė
problma problema
problmą problemą
problmai problemai
problmoje problemoje
problmos problemos
properelinis propelerinis
properelis propeleris
psiaudo pseudo
pvz pvz.
realetyvumo reliatyvumo
realetyvus reliatyvus
realiefas reljefas
realiefinis reljefinis
regulerei reguliariai
regulevimas reguliavimas
reikai reikia
reiktu reiktų
rėžimas režimas „rėžimas“ taip pat gali būti veiksmažodinis daiktavardis
ri ir priimta
ryba riba
rybą ribą
rybai ribai
ryboje riboje
rybos ribos
rybų ribų
riebū riebų
rigi irgi
runktynės rungtynės
sąliga sąlyga
salyga sąlyga
saliga sąlyga
samoksla sąmokslą priimta
samokslai sąmokslai priimta
samokslais sąmokslais priimta
samokslams sąmokslams priimta
samokslas sąmokslas priimta
samoksle sąmoksle priimta
samoksliskuose sąmoksliškuose
samoksliškai sąmoksliškai
samoksliškuose sąmoksliškuose
samokslo sąmokslo priimta
samokslu sąmokslu priimta
samokslų sąmokslų priimta
samokslui sąmokslui priimta
samoksluose sąmoksluose priimta
samokslus sąmokslus priimta
sekes sekęs
sencoriai sensoriai
sheip šiaip
syki sykį
siųlyti siūlyti priimta
siunčiua siunčiau
siūnta siunta
siūsti siųsti priimta
siųti siūti priimta
siv vis
skedavosi sekdavosi
skendėtu skendėtų
skyniai skynei
skraidimas skraidymas
skubei skubiai
skūstųsi skųstųsi
sluosnis sluoksnis
smarkei smarkiai
specelybė specialybė
specelystas specialistas
specelistas specialistas
spyri spyrį
spraktelėti spragtelėti priimta
stadijonas stadionas priimta
staptelėjai stabtelėjai
staptelėjau stabtelėjau
staptelėjo stabtelėjo
staptelėjome stabtelėjome
staptelėjote stabtelėjote
staptelėti stabtelėti
straispnių straipsnių priimta
suagus saugus
suagus suaugus
sudekti sudegti priimta
suderkti sudergti
sugerenčio sugeriančio
sugerentys sugeriantys
Suįrančios Suyrančios
sukurys sūkurys
supakuotūmėte supakuotumėte
suparto suprato
suprunksčiau suprunkščiau
susypažins susipažins
sustingi sustingti
svarščiau svarsčiau
sviruoja svyruoja
šancą šansą
šancas šansas
šei šie priimta
šeip šiaip priimta
šejp šiaip
šelionės šėlionės
šendien šiandien
šian šen
šildimas šildymas
šiokę šiokią
šiou šiuo
šoi šio priimta
t.y. t. y. priimta
t.t. t. t. priimta
tačaiu tačiau
tay tai
taij tai
tanpa tampa
tasi tarsi
tasi tąsi
tatiruotė tatuiruotė
taturuotė tatuiruotė
temsi tempsi
tetras teatras
tętras teatras
tiap taip priimta
tikiausiai tikriausiai
tikrūjų tikrųjų priimta
tirka tikra
tirkai tikrai priimta
tyrūs tyri
toki tokį
tokiaj tokiai
tosk toks
tranclecijos transliacijos
trancliuoti transliuoti
translecija transliacija
treičiųjų trečiųjų
tričiųjų trečiųjų
trigdo trikdo
truakti traukti
trugdyti trukdyti priimta
trukinėja trūkinėja
trukinėjame trūkinėjame
trukinėjate trūkinėjate
trukinėju trūkinėju
tuoletas tualetas
tuolete tualete
tūrėjau turėjau
tūrėt turėt
tūrėtu turėtų
turių turiu
ubutnu ubuntu
ugnesienė ugniasienė
užgniauštas užgniaužtas
užkrėčia užkrečia
užlysti užlįsti priimta
vaakr vakar
vakarieniai vakarienei
vakumas vakuumas priimta
varijantas variantas priimta
veiną vieną priimta
veinas vienas priimta
vėleva vėliava
vėžias vėžes priimta
vienavertus viena vertus
vygdavo vykdavo
vygdyti vykdyti
vygdo vykdo
vygdomasis vykdomasis
vijasi vejasi
vyksenčias vyksiančias
vintiletorius ventiliatorius
vintiliatorius ventiliatorius
vintilis ventilis
virtinos vitrinos
vis dėl to vis dėlto priimta
vis gi visgi priimta
visdėlto vis dėlto priimta
viska viską
visma visam
vystikluose vystykluose
vitirnos vitrinos
voks vogs
vokti vogti
vsikas viskas priimta
vsio gana atmesta
vsio iš viso viso - rusiškas pažodinis žodis atmesta
vsio viskas, iki atmesta
vsio viso priimta
vsio, poka vis, iki ;-) atmesta
vsio, poka viskas, iki atmesta
žemėsnės žemesnės
žinasi žinias
žinksnius žingsnius
žynomas žinomas atmesta
žurnalia žurnale atmesta
Pasiūlykite žodžių porą